Homestay tại Hồ Sơn

 • Tổng cộng có 7 chỗ ở
 • Tam Dao Golf Villa

  Chỗ ở nổi bật

  • Biệt Thự
  • 16
  • 8
  • 8

  Nằm trong một thung lũng đẹp tuyệt – chỉ cách Hà Nội 1 tiếng lái xe, N-House là một nơi nghĩ dưỡng lý tưởng cho gia đình lớn hoặc những gia đình có trẻ nhỏ muốn tìm một...

  • Từ 

   21,252,000 ₫ /đêm

  • - Khoảng 664,125 ₫  /người

  Phương thức đặt phòng: Chờ phản hồi chủ nhà

 • Deluxe Moutain View Room - Tam Dao Golf Villa

  Chỗ ở nổi bật

  • Biệt Thự
  • 2
  • 1
  • 1

  Nằm trong một thung lũng đẹp tuyệt – chỉ cách Hà Nội 1 tiếng lái xe, N-House là một nơi nghĩ dưỡng lý tưởng cho gia đình lớn hoặc những gia đình có trẻ nhỏ muốn tìm một...

  • Từ 

   4,227,300 ₫ /đêm

  • - Khoảng 2,113,650 ₫  /người

  Phương thức đặt phòng: Chờ phản hồi chủ nhà

 • Deluxe Pool View Room - Tam Dao Golf Villa

  Chỗ ở nổi bật

  • Biệt Thự
  • 2
  • 1
  • 1

  Nằm trong một thung lũng đẹp tuyệt – chỉ cách Hà Nội 1 tiếng lái xe, N-House là một nơi nghĩ dưỡng lý tưởng cho gia đình lớn hoặc những gia đình có trẻ nhỏ muốn tìm một...

  • Từ 

   4,227,300 ₫ /đêm

  • - Khoảng 2,113,650 ₫  /người

  Phương thức đặt phòng: Chờ phản hồi chủ nhà

 • Deluxe Corner Mountain And Pool View Room - Tam Dao Golf Villa

  Chỗ ở nổi bật

  • Biệt Thự
  • 2
  • 1
  • 1

  Nằm trong một thung lũng đẹp tuyệt – chỉ cách Hà Nội 1 tiếng lái xe, N-House là một nơi nghĩ dưỡng lý tưởng cho gia đình lớn hoặc những gia đình có trẻ nhỏ muốn tìm một...

  • Từ 

   4,643,100 ₫ /đêm

  • - Khoảng 2,321,550 ₫  /người

  Phương thức đặt phòng: Chờ phản hồi chủ nhà

 • Vice President Room - Tam Dao Golf Villa

  Chỗ ở nổi bật

  • Biệt Thự
  • 2
  • 1
  • 1

  Nằm trong một thung lũng đẹp tuyệt – chỉ cách Hà Nội 1 tiếng lái xe, N-House là một nơi nghĩ dưỡng lý tưởng cho gia đình lớn hoặc những gia đình có trẻ nhỏ muốn tìm một...

  • Từ 

   5,289,900 ₫ /đêm

  • - Khoảng 2,644,950 ₫  /người

  Phương thức đặt phòng: Chờ phản hồi chủ nhà

 • President Room - Tam Dao Golf Villa

  Chỗ ở nổi bật

  • Biệt Thự
  • 2
  • 1
  • 1

  Nằm trong một thung lũng đẹp tuyệt – chỉ cách Hà Nội 1 tiếng lái xe, N-House là một nơi nghĩ dưỡng lý tưởng cho gia đình lớn hoặc những gia đình có trẻ nhỏ muốn tìm một...

  • Từ 

   6,098,400 ₫ /đêm

  • - Khoảng 3,049,200 ₫  /người

  Phương thức đặt phòng: Chờ phản hồi chủ nhà

 • Tam Dao Golf Villa - Half Villa

  Chỗ ở nổi bật

  • Biệt Thự
  • 8
  • 4
  • 4

  Nằm trong một thung lũng đẹp tuyệt – chỉ cách Hà Nội 1 tiếng lái xe, N-House là một nơi nghĩ dưỡng lý tưởng cho gia đình lớn hoặc những gia đình có trẻ nhỏ muốn tìm một...

  • Từ 

   14,322,000 ₫ /đêm

  • - Khoảng 895,125 ₫  /người

  Phương thức đặt phòng: Chờ phản hồi chủ nhà