Homestay tại Nha Trang

 • Tổng cộng có 444 chỗ ở
 • LiLy Apartment - Superior 401

  Chỗ ở nổi bật

  • Căn hộ dịch vụ
  • 2
  • 1
  • 1

  Mùa thu rồi bạn đã lên kế hoạch đi đâu du lịch , ở đâu chưa . Nha Trang mùa này hay lắm nè. Nắng vàng dịu nhẹ, gió thổi mát rượi, lại thoang thoảng đâu đó mùi...

  • Từ 

   470,000 ₫/đêm

  • - Khoảng 235,000 ₫  /người

  Phương thức đặt phòng: Chờ phản hồi chủ nhà

 • LiLy Apartment - Superior 501

  Chỗ ở nổi bật

  • Căn hộ dịch vụ
  • 2
  • 1
  • 1

  Mùa thu rồi bạn đã lên kế hoạch đi đâu du lịch , ở đâu chưa . Nha Trang mùa này hay lắm nè. Nắng vàng dịu nhẹ, gió thổi mát rượi, lại thoang thoảng đâu đó mùi...

  • Từ 

   470,000 ₫/đêm

  • - Khoảng 235,000 ₫  /người

  Phương thức đặt phòng: Chờ phản hồi chủ nhà

 • LiLy Apartment - Deluxe 1 503

  Chỗ ở nổi bật

  • Căn hộ dịch vụ
  • 2
  • 1
  • 1

  Mùa thu rồi bạn đã lên kế hoạch đi đâu du lịch , ở đâu chưa . Nha Trang mùa này hay lắm nè. Nắng vàng dịu nhẹ, gió thổi mát rượi, lại thoang thoảng đâu đó mùi...

  • Từ 

   705,000 ₫/đêm

  • - Khoảng 352,500 ₫  /người

  Phương thức đặt phòng: Chờ phản hồi chủ nhà

 • LiLy Apartment - Deluxe 1 504

  Chỗ ở nổi bật

  • Căn hộ dịch vụ
  • 2
  • 1
  • 1

  Mùa thu rồi bạn đã lên kế hoạch đi đâu du lịch , ở đâu chưa . Nha Trang mùa này hay lắm nè. Nắng vàng dịu nhẹ, gió thổi mát rượi, lại thoang thoảng đâu đó mùi...

  • Từ 

   705,000 ₫/đêm

  • - Khoảng 352,500 ₫  /người

  Phương thức đặt phòng: Chờ phản hồi chủ nhà

 • LiLy Apartment - Deluxe 1 505

  Chỗ ở nổi bật

  • Căn hộ dịch vụ
  • 2
  • 1
  • 1

  Mùa thu rồi bạn đã lên kế hoạch đi đâu du lịch , ở đâu chưa . Nha Trang mùa này hay lắm nè. Nắng vàng dịu nhẹ, gió thổi mát rượi, lại thoang thoảng đâu đó mùi...

  • Từ 

   705,000 ₫/đêm

  • - Khoảng 352,500 ₫  /người

  Phương thức đặt phòng: Chờ phản hồi chủ nhà

 • LiLy Apartment - Deluxe 1 507

  Chỗ ở nổi bật

  • Căn hộ dịch vụ
  • 2
  • 1
  • 1

  Mùa thu rồi bạn đã lên kế hoạch đi đâu du lịch , ở đâu chưa . Nha Trang mùa này hay lắm nè. Nắng vàng dịu nhẹ, gió thổi mát rượi, lại thoang thoảng đâu đó mùi...

  • Từ 

   705,000 ₫/đêm

  • - Khoảng 352,500 ₫  /người

  Phương thức đặt phòng: Chờ phản hồi chủ nhà

 • LiLy Apartment - Deluxe 2 509

  Chỗ ở nổi bật

  • Căn hộ dịch vụ
  • 2
  • 1
  • 1

  Mùa thu rồi bạn đã lên kế hoạch đi đâu du lịch , ở đâu chưa . Nha Trang mùa này hay lắm nè. Nắng vàng dịu nhẹ, gió thổi mát rượi, lại thoang thoảng đâu đó mùi...

  • Từ 

   705,000 ₫/đêm

  • - Khoảng 352,500 ₫  /người

  Phương thức đặt phòng: Chờ phản hồi chủ nhà

 • LiLy Apartment - Deluxe 2 510

  Chỗ ở nổi bật

  • Căn hộ dịch vụ
  • 2
  • 1
  • 1

  Mùa thu rồi bạn đã lên kế hoạch đi đâu du lịch , ở đâu chưa . Nha Trang mùa này hay lắm nè. Nắng vàng dịu nhẹ, gió thổi mát rượi, lại thoang thoảng đâu đó mùi...

  • Từ 

   705,000 ₫/đêm

  • - Khoảng 352,500 ₫  /người

  Phương thức đặt phòng: Chờ phản hồi chủ nhà

 • LiLy Apartment - Deluxe 4 506

  Chỗ ở nổi bật

  • Căn hộ dịch vụ
  • 3
  • 1
  • 1

  Mùa thu rồi bạn đã lên kế hoạch đi đâu du lịch , ở đâu chưa . Nha Trang mùa này hay lắm nè. Nắng vàng dịu nhẹ, gió thổi mát rượi, lại thoang thoảng đâu đó mùi...

  • Từ 

   870,000 ₫/đêm

  • - Khoảng 290,000 ₫  /người

  Phương thức đặt phòng: Chờ phản hồi chủ nhà

 • LiLy Apartment - Suite 1 303

  Chỗ ở nổi bật

  • Căn hộ dịch vụ
  • 2
  • 1
  • 1

  Mùa thu rồi bạn đã lên kế hoạch đi đâu du lịch , ở đâu chưa . Nha Trang mùa này hay lắm nè. Nắng vàng dịu nhẹ, gió thổi mát rượi, lại thoang thoảng đâu đó mùi...

  • Từ 

   1,060,000 ₫/đêm

  • - Khoảng 530,000 ₫  /người

  Phương thức đặt phòng: Chờ phản hồi chủ nhà

 • LiLy Apartment - Suite 1 304

  Chỗ ở nổi bật

  • Căn hộ dịch vụ
  • 2
  • 1
  • 1

  Mùa thu rồi bạn đã lên kế hoạch đi đâu du lịch , ở đâu chưa . Nha Trang mùa này hay lắm nè. Nắng vàng dịu nhẹ, gió thổi mát rượi, lại thoang thoảng đâu đó mùi...

  • Từ 

   1,060,000 ₫/đêm

  • - Khoảng 530,000 ₫  /người

  Phương thức đặt phòng: Chờ phản hồi chủ nhà

 • LiLy Apartment - Suite 1 307

  Chỗ ở nổi bật

  • Căn hộ dịch vụ
  • 2
  • 1
  • 1

  Mùa thu rồi bạn đã lên kế hoạch đi đâu du lịch , ở đâu chưa . Nha Trang mùa này hay lắm nè. Nắng vàng dịu nhẹ, gió thổi mát rượi, lại thoang thoảng đâu đó mùi...

  • Từ 

   1,060,000 ₫/đêm

  • - Khoảng 530,000 ₫  /người

  Phương thức đặt phòng: Chờ phản hồi chủ nhà

 • LiLy Apartment - Suite 1 403

  Chỗ ở nổi bật

  • Căn hộ dịch vụ
  • 2
  • 1
  • 1

  Mùa thu rồi bạn đã lên kế hoạch đi đâu du lịch , ở đâu chưa . Nha Trang mùa này hay lắm nè. Nắng vàng dịu nhẹ, gió thổi mát rượi, lại thoang thoảng đâu đó mùi...

  • Từ 

   1,060,000 ₫/đêm

  • - Khoảng 530,000 ₫  /người

  Phương thức đặt phòng: Chờ phản hồi chủ nhà

 • LiLy Apartment - Suite 1 404

  Chỗ ở nổi bật

  • Căn hộ dịch vụ
  • 2
  • 1
  • 1

  Mùa thu rồi bạn đã lên kế hoạch đi đâu du lịch , ở đâu chưa . Nha Trang mùa này hay lắm nè. Nắng vàng dịu nhẹ, gió thổi mát rượi, lại thoang thoảng đâu đó mùi...

  • Từ 

   1,060,000 ₫/đêm

  • - Khoảng 530,000 ₫  /người

  Phương thức đặt phòng: Chờ phản hồi chủ nhà

 • LiLy Apartment - Suite 1 407

  Chỗ ở nổi bật

  • Căn hộ dịch vụ
  • 2
  • 1
  • 1

  Mùa thu rồi bạn đã lên kế hoạch đi đâu du lịch , ở đâu chưa . Nha Trang mùa này hay lắm nè. Nắng vàng dịu nhẹ, gió thổi mát rượi, lại thoang thoảng đâu đó mùi...

  • Từ 

   1,060,000 ₫/đêm

  • - Khoảng 530,000 ₫  /người

  Phương thức đặt phòng: Chờ phản hồi chủ nhà