Chính Sách Hủy & Chuyển Nhượng Lại

A- Chính sách hủy
Luxstay cho phép các chủ nhà lựa chọn một trong số các chính sách hủy phòng tiêu chuẩn: Linh hoạt, Nghiêm ngặt, Riêng mà chúng tôi sẽ thực hiện, để bảo vệ quyền lợi của khách và chủ nhà. Tại mỗi đường dẫn đặt phòng của chỗ nghỉ trên Luxstay.com, chúng tôi sẽ nêu rõ chính sách hủy để khách hàng có thể cập nhật. 

1. Chính sách Linh hoạt: Miễn phí hủy phòng khi hủy trước 5 ngày nhận phòng.

Tổng chi phí đặt phòng sẽ được hoàn lại 100% nếu khách hàng hủy đơn đặt phòng trước 5 ngày so với ngày đến nhận phòng. Khách hàng không được hoàn tiền trong vòng 5 ngày trước ngày nhận phòng.

Ví dụ: 
Khách hàng có đơn đặt phòng giá trị 100USD, check-in vào ngày 15/06, khách hàng sẽ được hoàn lại 100USD khi khách hủy phòng muộn nhất trước 23:59 ngày 09/06. Bắt đầu từ 00:00 ngày 10/06, khách hàng sẽ không được hoàn lại khoản tiền nào. 


2. Chính sách Nghiêm ngặt: Hoàn lại 50% giá trị đơn đặt phòng khi khách hủy trước 7 ngày nhận phòng. 

50% chi phí đặt phòng sẽ được hoàn lại, nếu khách hàng hủy đơn đặt phòng muộn nhất trước 7 ngày so với ngày đến nhận phòng. Khách hàng không được hoàn tiền trong vòng 7 ngày trước ngày nhận phòng.

Ví dụ: 
Khách hàng có đơn đặt phòng giá trị 100USD, check-in vào ngày 15/06, khách hàng sẽ được hoàn lại 50USD khi khách hủy phòng muộn nhất trước 23:59 ngày 07/06. Bắt đầu từ 00:00 ngày 08/06, khách hàng sẽ không được hoàn lại khoản tiền nào. 

3. Chính sách riêng của Chủ Nhà: Chủ nhà tự đăng tải và lựa chọn chính sách hủy riêng và phải được niêm yết, công bố công khai về chính sách hủy đăng tải trên Luxstay.com

B- Chuyển Nhượng Lại

Khách hàng đã đặt phòng thành công nếu không còn nhu cầu sử dụng đơn hàng đó có quyền chuyển nhượng lại cho bên thứ ba.

Giao dịch chuyển nhượng này phải chịu chi phí giao dịch tương tự một giao dịch đặt phòng bình thường trên Luxstay.

Bên Chuyển Nhượng lại có trách nhiệm thông báo cho Luxstay và Chủ Nhà về việc thực hiện giao dịch này để hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Luxstay.