Nhận tiền liền tay vào ví Luxstay!
Cơ hội nhận được $5 cho mỗi lần giới thiệu bạn bè .

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký.

Giới thiệu bạn bè đến với Luxstay qua email hoặc chia sẻ link trên Facebook, họ sẽ được giảm giá ngay $5 cho lần đặt phòng thành công đầu tiên và bạn sẽ nhận được $5 vào ví để sử dụng cho những lần đặt phòng sau đó trên Luxstay. Bạn sẽ nhận được tiền thưởng khi bạn bè được giới thiệu từ bạn trả phòng thành công.

Tìm hiểu thêm