Phori Phori

Ho Chi Minh City - Joined in 13/08/2018
Nhà của Phơri ở gần cuối bản Tả Van, cạnh con suối nhỏ. Gọi là nhà vì mong muốn khách có đến chơi cũng cảm thấy như là nhà mình vậy.
Verify Verified

Listings (19)