Thay đổi tiêu chí xét duyệt của danh hiệu Superhost toàn quốc

0
397

Bắt đầu từ đợt xét duyệt toàn quốc lần thứ II tính từ ngày 01/07/2019, Luxstay thay đổi quyền lợi và tiêu chí xét duyệt danh hiệu Superhost mới như sau:

Phần thưởng cho Superhost

  • Huy hiệu Superhost gắn trên ảnh đại diện chủ nhà giúp nổi bật và chứng nhận chất lượng chỗ nghỉ
  • Gói truyền thông cho chủ nhà và chỗ nghỉ trên báo chí, fanpage Luxstay và cộng đồng chủ nhà toàn quốc
  • Quà tặng từ Luxstore – cửa hàng chuyên thiết bị homestay
  • Ưu tiên nhận hỗ trợ 24/7 từ bộ phận Phát triển đối tác và CSKH Luxstay

Tiêu chí xét duyệt Superhost

  • Tất cả chỗ nghỉ phải đặt chế độ “Đặt phòng nhanh” (Instant Book)
  • Tài khoản chủ nhà phải hoàn thành ít nhất 10 booking thành công (completed booking) trong thời gian xét duyệt
  • Không có bất kì hủy phòng nào của chủ nhà trong thời gian xét duyệt, các trường hợp ngoại lệ phải thuộc trong chính sách của Luxstay
  • Số lượng review tối thiểu là 40% trên tổng số lượng booking trong thời gian xét duyệt
  • Tối thiểu 70% review 5 sao trên tổng số lượng review trong thời gian xét duyệt
  • Tỷ lệ phản hồi tin nhắn của khách hàng đạt tối thiểu 40% (tính theo mỗi lượt nhắn tin)

Đặc biệt, trong các đợt xét duyệt tới, chủ nhà có thể theo dõi tiến độ đạt danh hiệu Superhost của mình bằng cách truy cập vào Luxstay Host Dashboard. Phần tiến độ sẽ được cập nhật thường xuyên để chủ nhà biết được phần trăm hoàn thành các tiêu chí xét duyệt và có kế hoạch cụ thể hơn trong việc đạt được danh hiệu Superhost.

Các chủ nhà trên khắp toàn quốc đã lần lượt trở thành Luxstay Superhost và nhận được rất nhiều quyền lợi hấp dẫn, còn bạn thì sao? Cùng phấn đấu để tên mình xuất hiện trong danh sách của Luxstay trong đợt xét duyệt tới nhé!

Superhost là danh hiệu được xét duyệt định kỳ theo Quý dựa trên các yếu tố chính là số lượng đặt phòng thành công (completed booking) và số lượng đánh giá (review) trên Luxstay. Ngoài những quyền lợi nhất định, Superhost cũng là danh hiệu giúp chủ nhà có được cảm tình và tăng độ uy tín đối với khách hàng. Đây cũng là danh hiệu nền tảng quyết định xếp hạng của chủ nhà trên Luxstay, đồng thời làm cơ sở để xét duyệt các danh hiệu cao hơn với nhiều quyền lợi hấp dẫn hơn nữa.

Mọi thông tin chi tiết quý vị vui lòng liên hệ: