PHÂN BIỆT 2 MỨC PHÍ SỬ DỤNG NỀN TẢNG LUXSTAY

0
1010

Từ ngày 7/8/2019, Luxstay chính thức công bố tính năng “POWER COMMISSION” trong đó Chủ nhà có thêm lựa chọn mức phí sử dụng nền tảng CNTT là 3% bên cạnh mức phí sử dụng nền tảng là 15% đang áp dụng. Đối tác có thể tự quyết định  một trong hai mức phí sử dụng nền tảng CNTT này tại Luxstay.com.

  1. Phí sử dụng nền tảng CNTT 15% dành cho chủ nhà:
  • Luxstay sẽ thu phí phí sử dụng nền tảng CNTT là 15% trên mỗi giao dịch đặt phòng thành công của khách hàng
  • Giá phòng chủ nhà thiết lập tại Luxstay sẽ là giá đã bao gồm 15% và là giá cuối cùng khách hàng phải trả khi đặt phòng tại Luxstay.com
  1. Phí sử dụng nền tảng CNTT 3% dành cho chủ nhà:
  • Luxstay sẽ thu phí phí sử dụng nền tảng CNTT là 3% trên mỗi giao dịch đặt phòng thành công của khách hàng
  • Giá phòng chủ nhà thiết lập tại Luxstay sẽ là giá đã bao gồm 3% và khách hàng sẽ phải trả phí dịch vụ tương đương với 0-12% giá phòng chủ nhà đã thiết lập tại Luxstay 

Ví dụ: 

Phí sử dụng nền tảng CNTT Luxstay Phí dịch vụ dành cho khách hàng Giá phòng chủ nhà muốn nhận về Giá phòng chủ nhà thiết lập tại Luxstay Giá phòng khách hàng trả khi đặt phòng
15% 0% 100$ 115$ 115$
3% 0- 12% 100$ 103$ 103-115$

 

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Hotline: 18006586 (nhấn phím 3)
Email: [email protected]
Website: http://host.luxstay.com/
Group: Luxstay Hosts Community