Thay đổi chế độ hủy đặt phòng dành cho khách hàng trên Luxstay

0
2403

Từ 06/08/2019, Luxstay chính thức cập nhật chính sách dành cho hai chế độ hủy đặt phòng là chế độ “Linh hoạt” (Flexible) và “Trung bình” (Moderate), đồng thời nền tảng bổ sung thêm chế độ hủy phòng “Nghiêm ngặt” (Strict).

Luxstay kính đề nghị quý chủ nhà và các khách hàng nắm vững sự thay đổi này và chọn chế độ hủy phòng phù hợp với nhu cầu của mình.

Chính sách hủy phòng Linh hoạt (Flexible)

Cơ chế: Miễn phí hủy phòng khi khách hàng hủy trước 24h so với giờ nhận phòng. Hoàn lại 50% giá trị đơn đặt phòng khi khách hàng hủy trong vòng 24h so với giờ nhận phòng.

chế độ hủy phòng luxstay

Cụ thể ở chế độ này:

 • Nếu khách hàng hủy đơn đặt phòng trước 24h so với giờ nhận phòng, khách sẽ được hoàn lại 100% tổng chi phí đặt phòng
 • Nếu khách hàng hủy phòng trong vòng 24h so với giờ nhận phòng cho đến hết ngày nhận phòng thì tổng chi phí đặt phòng của ngày đầu tiên sẽ không được hoàn lại. Khách được hoàn 50% tổng chi phí đặt phòng của các ngày còn lại. 

Trong trường hợp này, phí đặt phòng ngày đầu tiên và 50% phí đặt phòng các ngày còn lại sẽ được tính là doanh thu cho chủ nhà. Doanh thu sẽ được khấu trừ phí chia sẻ nền tảng Luxstay và thanh toán cho Chủ nhà % doanh thu còn lại

 • Nếu khách hàng hủy phòng hoặc quyết định không ở tiếp sau ngày nhận phòng, khách không được hoàn lại chi phí đặt phòng

Phí đặt phòng sẽ được tính là doanh thu cho chủ nhà. Doanh thu sẽ được khấu trừ % phí chia sẻ nền tảng Luxstay và thanh toán cho Chủ nhà % doanh thu còn lại vào tài khoản ngân hàng chủ nhà đã đăng ký trên Luxstay.

Chính sách hủy phòng Trung bình (Moderate)

Cơ chế: Miễn phí hủy phòng khi khách hàng hủy đơn đặt phòng trước 05 ngày so với giờ nhận phòng. Hoàn lại 50% giá trị đơn đặt phòng khi khách hàng hủy trong vòng 05 ngày tính từ giờ nhận phòng.

chế độ hủy phòng Luxstay

Cụ thể ở chế độ này:

 • Nếu khách hàng hủy đơn đặt phòng trước 05 ngày so với giờ nhận phòng, khách được hoàn lại 100% tổng chi phí đặt phòng
 • Nếu khách hàng hủy phòng trong vòng 05 ngày tính từ giờ nhận phòng cho đến hết ngày nhận phòng, tổng chi phí đặt phòng của ngày đầu tiên sẽ không được hoàn lại. Khách được hoàn 50% tổng chi phí đặt phòng của các ngày còn lại.

Trong trường hợp này, phí đặt phòng ngày đầu tiên và 50% phí đặt phòng các ngày còn lại sẽ được tính là doanh thu cho chủ nhà. Doanh thu sẽ được khấu trừ % phí chia sẻ nền tảng Luxstay và thanh toán cho Chủ nhà % doanh thu còn lại vào tài khoản ngân hàng chủ nhà đã đăng ký trên Luxstay.

 • Nếu khách hàng hủy phòng hoặc quyết định không ở tiếp sau ngày nhận phòng, khách không được hoàn lại chi phí đặt phòng

Phí đặt phòng sẽ được tính là doanh thu cho chủ nhà. Doanh thu sẽ được khấu trừ phí chia sẻ nền tảng Luxstay và thanh toán cho Chủ nhà % doanh thu còn lại vào tài khoản ngân hàng chủ nhà đã đăng ký trên Luxstay.

Chính sách hủy phòng Nghiêm ngặt (Strict)

Cơ chế: Hoàn lại 50% giá trị đơn đặt phòng khi khách hàng hủy trước 14 ngày so với giờ nhận phòng. Sau thời gian này, khách hàng sẽ không được hoàn lại tiền.

chế độ nghiêm ngặt

Cụ thể ở chế độ Nghiêm ngặt:

 • Nếu khách hàng hủy đơn đặt phòng trước 14 ngày so với giờ nhận phòng, khách được hoàn lại 50% tổng chi phí đặt phòng
  Như vậy, 50% chi phí đặt phòng còn lại sẽ được tính là doanh thu cho chủ nhà. Doanh thu được khấu trừ phí chia sẻ nền tảng Luxstay và thanh toán cho Chủ nhà % doanh thu còn lại vào tài khoản ngân hàng chủ nhà đã đăng ký trên Luxstay.
 • Nếu khách hàng hủy phòng sau thời điểm 14 ngày tính từ giờ nhận phòng, khách sẽ không được hoàn lại chi phí đặt phòng
  Phí đặt phòng sẽ được tính là doanh thu cho chủ nhà. Doanh thu sẽ được khấu trừ phí chia sẻ nền tảng Luxstay và thanh toán cho Chủ nhà % doanh thu còn lại vào tài khoản ngân hàng chủ nhà đã đăng ký trên Luxstay.

Với các chỗ ở đã hợp tác với Luxstay từ trước 07/08/2019, nếu chủ nhà không thao tác chọn lại chế độ mới, chế độ hủy phòng sẽ được tự động chuyển thành:

Chính sách cũ Chính sách mới chuyển sang
Linh hoạt (Flexible) Trung bình (Moderate)
Nghiêm ngặt (Moderate) Trung bình (Moderate)

 

Quý đối tác có thể truy cập vào Host Dashboard để thay đổi chế độ hủy phòng phù hợp với chỗ nghỉ. Luxstay tin rằng những thay đổi này là cần thiết và kính đề nghị Quý chủ nhà cũng như quý khách hàng nắm rõ các chế độ hủy đặt phòng này.

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Hotline: 18006586 (Nhánh 1, phím 2)
Email: [email protected]
Website: http://host.luxstay.com/
Group: Luxstay Hosts Community