3 phút đồng bộ lịch từ Airbnb/Booking/HomeAway sang Luxstay

0
15246

Đồng bộ lịch từ Airbnb

Việc đồng bộ lịch từ Airbnb sang Luxstay rất dễ dàng. Bạn chỉ cần cài đặt một lần thì lịch của bạn trên Luxstay sẽ được tự động cập nhật.

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống

 • Đăng nhập vào hệ thống listing của Airbnb bằng cách truy cập vào đây
 • Nhập đúng tài khoản. Bao gồm: email và mật khẩu mà bạn đã đăng ký trước đó với Airbnb. Nhấn nút <Log in> để hoàn tất việc đăng nhập.

Bước 2: Chọn menu Listing

 • Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống listing, nhấn chọn menu “Listing”.

Bước 3: Xuất lịch

 • Tại màn hình “Listing”, nhấn chọn căn hộ muốn xuất lịch.

 

Bước 4: Chọn căn hộ

 • Mỗi căn hộ có một đường dẫn lịch khác nhau. Bạn cần phải chắc chắn chọn đúng căn hộ mong muốn. Như vậy bạn mới có thể đồng bộ lịch từ Airbnb thành công!

 • Kéo chuột xuống phía dưới, tại mục “Sync calendars”, nhấn nút <Export Calendar> để lấy đường dẫn lịch.

 • Sao chép đường dẫn lịch của căn hộ mà bạn đã chọn.

Bước 5: Truy cập mục “căn hộ của bạn” trong luxstay

 • Sau khi sao chép thành công đường dẫn lịch cho căn hộ của bạn trên kênh Airbnb. Tại trang chủ nhà của Luxstay. Chọn mục “căn hộ của bạn”, rồi chọn mục “Lịch” của căn hộ tương ứng để nhập lịch.

Bước 6:  Dán đường dẫn lịch từ Airbnb

 • Để đồng bộ lịch từ Airbnb sang Luxstay bạn cần dán đường dẫn này trong mục ” Lịch” của căn hộ bạn đã đăng trên Luxstay. Kéo chuột xuống phía dưới, nhấn nút “Nhập lịch khác” rồi dán đường link lịch từ Airbnb rồi bấm “Lưu”.

Đồng bộ lịch từ Booking.com

Bước 1: Đăng nhập hệ thống listing

 • Đăng nhập vào hệ thống Listing trên Booking tại đây. Nhập đúng tài khoản. Bao gồm: email và mật khẩu mà bạn đã đăng ký trước đó với Boooking. Nhấn nút <Log in> để hoàn tất việc đăng nhập.

Bước 2: Truy cập menu Group Home

 • Tại Menu “Group Home”, nhấn chọn căn hộ muốn xuất link lịch

Bước 3: chọn Calendar & Pricing

 • Tại màn hình căn hộ, chọn mục “Calendar & Pricing”

Bước 4: chọn Export Calendar

 • Kéo chuột xuống dưới, bấm nút “Export Calendar”. Tích vào ô “Sync my bookings and days I’m closed” rồi bấm nút “Copy Link”

Bước 5: Chọn mục “Căn hộ của bạn” trên Luxstay

 • Tại trang chủ nhà của Luxstay. Chọn mục “căn hộ của bạn”, rồi chọn mục “Lịch” của căn hộ tương ứng để nhập lịch.

Bước 6: Dán đường dẫn lịch từ Booking.com

 • Kéo chuột xuống phía dưới, nhấn nút “Nhập lịch khác” rồi sao chép đường link lịch từ Booking rồi bấm “Lưu”

Đồng bộ lịch từ HomeAway

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Listing trên Homeaway

 • Đăng nhập tại đây.
 • Nhập đúng tài khoản. Bao gồm: email và mật khẩu mà bạn đã đăng ký trước đó với Homeaway. Nhấn nút <Log in> để hoàn tất việc đăng nhập.

Bước 2: Chọn “Bài đăng của tôi” trong “xin chào”

 • Tại Menu “Xin chào”, chọn mục “Bài đăng của tôi”

Bước 3: chọn “sửa lịch”

 • Chọn Listing muốn đồng bộ lịch, bấm nút “Sửa lịch”

Bước 4: Xuất lịch

 • Kéo chuột xuống dưới, đến mục “Xuất lịch”. Bôi đen đường dẫn ical rồi copy (Ctrl + C hoặc chuột phải -> chọn Copy)

Bước 5: Chọn mục “căn hộ của bạn” trong Luxstay

 • Tại trang chủ nhà của Luxstay. Chọn mục “căn hộ của bạn”, rồi chọn mục “Lịch” của căn hộ tương ứng để nhập lịch.

Bước 6: Dán đường dẫn lịch từ HomeAway

 • Kéo chuột xuống phía dưới, nhấn nút “Nhập lịch khác” rồi sao chép đường link lịch từ Homeaway rồi bấm “Lưu”

Chúc các bạn thành công!